Sales Interim Management
Sales Management is het omzetten van lange termijn marketingstrategie in middellange – en korte termijn sales actieplannen alsook het opzetten van de daartoe noodzakelijke sales structuur.
  • Uitwerken van concrete sales actieplannen per doelgroep
  • Ontwikkelen sales tools (o.a. klantendatabase, gestandaardiseerde offertes, follow up systeem, meetinstrumenten om resultaten (=R.O.I.) te meten, klantentevredenheidsenquetes, promotiemateriaal, presentaties, website, mailings, persberichten, …)
  • Ontwikkelen van databasemarketing systeem
  • Ontwikkelen/ doorlichten van een salesstructuur
  • Ontwikkelen/ doorlichten van (key) account management
  • Ontwikkelen/ doorlichten van Customer Relationship Management
Na deze fase kan uw eigen personeel worden ingezet om (delen van de) acties uit te voeren, eventueel na bijscholing (zie Sales Training) of van op afstand bijgestaan met onze ervaring (zie Sales Coaching). Tevens bieden wij u de mogelijkheid om bepaalde acties aan ons uit te besteden, zodat we ze ook zelf daadwerkelijk uitvoeren voor u (zie Sales Outsourcing).

Volg ons op het kanaal dat u verkiest: